KOLEDAR PREVERJANJA ZA DIJAKE S PRENESENIM OCENJEVANJEM