Kriteriji ocenjevanja ustnega zaključnega državnega izpita š.l. 2019/2020:

Kriteriji ocenjevanja_izpit