Volitve staršev v razredne svete

V torek, 27. oktobra 2020 bodo potekale volitve v razredne svete, in sicer na daljavo preko aplikacije Google Form. Vabilo oz. link za povezavo prejmejo starši na e-mail.