Spričevala

Od jutri, 9. februarja 2021 dalje, bodo v elektronskem dnevniku na razpolago spričevala prvega polletja.