Instrumentalne funkcije

Anno scolastico 2019 – 2020

Area Referente Compiti
Delo z dijaki, promocija šole, sprejemanje, usmerjanje in pomoč,

projekti za dijake

Prof. Elaborare, monitorare e verificare il Piano dell’Offerta Formativa.
Projekti BES, SUT in skrb za posebne potrebe dijakov Prof. Nastja Colja (1/2)
Posodobitev, urejanje in prirejanje triletnega VIPa in načrta za izboljšanje ponudbe Prof. Merkù Jasna
Digitalizacija, urejanje spletne strani, spoponjevanje osebja Prof. Simonettig Danijel (1/2)