Izidi volitev

Volitve predstavnikov dijakov v razredne svete – šolsko leto 2021-2022
IZIDI – Volitve predstavnikov dijakov v razredne svete – šolsko leto 2021-2022

Volitve predstavnikov staršev v razredne svete – šolsko leto 2021-2022
IZIDI -Volitve predstavnikov staršev v razredne svete – šolsko leto 2021-2022

Volitve predstavnikov dijakov v dijaško konzulto – šolski leti 2021-2022 in 2022-2023
Volitve predstavnikov dijakov v dijaško konzulto 2021-22 in 2022-23