Ravnateljeva odločba za upravno usposabljanje

Prot. št. 23/2020-VI/3

Objavljeno od 09.01.2020 do 09.01.2025

DET O.Cudicio 2019-20