Ravnateljeva odločba o računalniško – tehničnem vzdrževanju

Prot. št. 1344/18-VI/3

Objavljeno od 23.11.2018 do 23.11.2023

DETERMINA - MCS ass tecnica 2018