Ravnateljeva odločba o aktiviranju povezljivosti

Prot. št. 401/2020-VI/3

Objavljeno od 23.04.2020 do 23.04.2025

DET wind fibra 2020