Ravnateljeva odločba za računalniške storitve in vzdrževanje

Prot. št. 1343/18-VI/3

Objavljeno od 23.11.2018 do 23.11.2023

DETERMINA - MCS 2018