Ravnateljeva odločba o tečaju za dijake bienija

Prot. št. 1151/18-VI/2

Objavljeno od 17.10.2018 do 17.10.2023

DET - MEC Udine