Zastavitev stroška za Didaktični projekt “Islam in ženske” in “Stari Rimljani v naših krajih”

Prot. št. 305/2022-VI/3

Objavljeno od 08.03.2022 do 08.03.2027

Determina Katja Kjuder