Ravnateljeva odločba o računalniškem/tehničnem vzdrževanju

Prot. št. 870/19-VI/2

Objavljeno od 22.08.2019 do 22.08.2024

DET - ASSISTENZA TECNICA MCS