Ravnateljeva odločba o prevzemu vloge varovalca osebnih podatkov (DPO)

Prot. št. 69/2019- VI/2

Objavljeno od 21.01.2019 do 21.01.2024

DET -SWISSTECH