Ravnateljeva odločba o organizaciji projekta Educhange

Prot. št. 1183/2019-VI/2

Objavljeno od 09.10.2018 do 09.10.2023

DET - AIESEC EDUCHANGE