Ravnateljeva odločba o nabavi ekrana

Prot. št. 1104/2020-VI/3

Objavljeno od 13.11.2020 do 13.11.2025

DETERMINA 2S COMPUTERS SNC