Ravnateljeva odločba o nabavi parnega čistilnika

Prot. št. 300/2021-VI/3

Objavljeno od 24.02.2021 do 24.02.2026

DETERMINA - CI & MI SERVICE SRL