Ravnateljeva odločba o nabavi polavtomatskega defibrilatorja

Prot. št. 512/2021-VI/3

Objavljeno od 07.04.2021 do 07.04.2026

DARTIZIO MICHELE