Ravnateljeva odločba o nabavi prenosnega telefona

Prot. št. 511/2021-VI/3

Objavljeno od 07.04.2021 do 07.04.2026

DETERMINA AC COMPUTER