Ravnateljeva odločba o nabavi prenosnih računalnikov

Prot. št. 503/2021-VI/3

Objavljeno od 06.04.2021 do 06.04.2026

DETERMINA - BLEKA SRL 1