Ravnateljeva odločba o nabavi prenosnih računalnikov

Prot. št. 670/2021-VI/3

Objavljeno od 07.05.2021 do 07.05.2026

G.T.E.