Ravnateljeva odločba o nabavi prenosnih računalnikov

Prot. št. 467/2021-VI/3

Objavljeno od 29.03.2021 do 29.03.2026

DETERMINA - BLEKA SRL NOVA