Ravnateljeva odločba o popravilu računalnikov

Prot. št. 324/2021-VI/3

Objavljeno od 01.03.2021 do 01.03.2026

DETERMINA ELETTRONET