Ureditev meril in omejitev za dodelitev gradenj, storitev in blaga; upravljanje ekonomskih skladov in izbira zunanjih strokovnjakov

Prot. št. 14/05/2019

Objavljeno od 14.05.2019 do 29.05.2024

2019000015-pravilnik-kriteriji-za-nabave-imenovanja-2019