Humanistični licej

 708 Visite totali,  4 visite odierne

Ali imaš tudi ti Facebook oziroma Instagram? Ali ni res čudovito opazovati, kako si ljudje dopisujejo, katere besede uporabljajo, katere vrste slik pošiljajo in kako vežejo prijateljstva?

No, če je tudi tebi všeč raziskovati družbo in njeno strukturo, obišči naš humanistični licej!

  • Humanistični licej nudi osnovno licejsko izobrazbo;
  • glavni predmeti na humanističnem liceju so seveda iz humanističnega področja (pedagogika, psihologija, filozofija, antropologija, sociologija, zgodovina in zemljepis);
  • naš licej razvija umetniško izražanje v okviru likovnih, glasbenih, gledaliških in drugih ustvarjalnih delavnic;
  • na našem liceju namenjamo veliko pozornosti osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci;
  • dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za delo z otroki, mladostniki, ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami.
predmet razredi – tedensko število ur
1. hum 2. hum 3. hum 4. hum 5. hum
slovenščina   4 4 4 4 4
italijanščina   4 4 4 4 4
angleščina   3 3 3 3 3
latinščina   3 3 2 2 2
zgodovina in zemljepis   3 3
zgodovina   2 2 2
humanistične vede   4 4 5 5 5
pravo in ekonomija   2 2
filozofija   3 3 3
matematika   3 3 2 2 2
fizika   2 2 2
naravoslovje   2 2 2 2 2
zgodovina umetnosti   2 2 2
motorična in športna vzgoja   2 2 2 2 2
verouk ali altern. dejavnosti   1 1 1 1 1
skupno tedensko število ur   31 31 34 34 34