IBAN e pagamenti informatici

Na osnovi Z. O. št. 5, čl.6-ter, z dne 9.02.12 in Z. O. št. 33, čl.36., iz leta 2013 posredujemo bančne koordinate (IBAN) s katerimi lahko vplačujete z bančnim ali poštnim nakazilom.

Bančne koordinate

BANKA ZBK
IBAN: IT 57 K 08928 02200 01000 0022907

 

Prosim, da navedete razlog pologa:

-šolske pristojbine (priimek in ime dijaka, šola, razred)

-plačilo šolskega izleta oz. ekskurzije (priimek in ime dijaka, šola, razred, destinacija)

-prostovoljni prispevki

-razno

 

Šolske pristojbine krijejo dodatno zavarovanje, šolsko spričevalo, šolski zvezki in listi za šolske naloge, dijaška knjižica, obvezni tečaj varnosti, prispevek za splošna popravila, prispevek za potrošni material pri učnih urah, avdiovizualna in multimedialna sredstva in fotokopije, prispevek za vzdrževanje laboratorijev, posodobljanje internetne mreže in nakup informatskega materiala.

 

Obenem vas seznanjamo, da znesek, ki ste ga plačali za šolske pristojbine in takse, lahko odbijete v davčni prijavi za tekoče koledarsko leto po zakonu št. 62/2000.